עוסק מורשה

כל מה שרציתם לדעת על עוסק מורשה

מיהו עוסק מורשה?

לפני שמתחילים לדבר על פתיחת תיק, חשוב לדעת מי יכול להיות עוסק מורשה ומי יכול להיות עוסק פטור. במשפט קצר, עוסק מורשה הוא כל עוסק שהוא לא עוסק פטור.
עוסק מורשה הוא כינוי לכל העסקים הקיימים במדינת ישראל שהם מורשים לגבות מס ערך מוסף בגין חשבוניות של ההכנסות ומורשים להתקזז מול המס של ההוצאות. עוסק מורשה יכול להיות גם עצמאי וגם חברה בע"מ – כך מגדיר זאת המע"מ. למרות זאת, כיום כאשר מנהלים עסקים עם עוסק מורשה, בדרך כלל מתכוונים לעצמאי ולא חברה בע"מ.
מבחינה משפטית ומבחינת מיסוי עוסק מורשה ובעליו הם ביחד.


מה ההבדל בין עוסק מורשה לבין עוסק פטור ?


יש 2 הבדלים עיקריים בין עוסק מורשה לפטור והם:

מבחן ההכנסות
כל עוסק שמחזור המכירות השנתי שלו מעל 100,187 ₪ (בשנת 2019) הוא נחשב עוסק מורשה. למרות זאת, אין מניעה להיות עוסק מורשה בפחות מהסכום הנ"ל, אבל עוסק פטור חייב לעבור למורשה אם עבר את התקרה. כמובן, שאין בעיה לעבור בין עוסק מורשה לבין עוסק פטור ולהיפך וזאת אם אתם בתחילת דרככם.

מבחן העיסוק
ישנם עוסקים שלא יכולים להיות פטורים על אף שמחזור המכירות שלהם קטן מהסכום הקבוע בחוק. עוסקים בעיקר במקצועות חופשיים, לדוגמה: עורך דין, רואה חשבון, רופא, אדריכל, טכנאי, טוען רבני ומנהל חשבונות.

התאגדות
מכיוון שעוסק זה מכונה על ידי רשות המסים, הוא יכול להיות או עוסק מורשה עצמאי או עוסק מורשה חברה בע"מ. עם זאת, עוסק פטור לא יכול להיות חברה בע"מ, הוא יכול להיות עצמאי בלבד.


דרישות בנושא עוסק מורשה

מבחינת הרשויות
עליכם לנהל פנקסי חשבונות לפי דרישות מס הכנסה ומס ערך מוסף וזאת בהתאם ״להוראות מס הכנסה״ (ניהול פנקסי חשבונות, (התשל״ג – 1973) משולב עם ״תקנות מס ערך מוסף״ (ניהול פנקסי חשבונות), התשל״ו – 1976. את פנקסי החשבונות, הרישומים ומסמכים אחרים הקשורים לניהול העסק עליכם לשמור במשך שבע שנים.

פתיחת עוסק מורשה ברשויות
אחרי שקיבלתם החלטה לפתוח עוסק מורשה, הגיע הזמן להבין איך לפתוח עוסק מורשה. אגב, מיותר לציין שאם התחלתם לספק שירותים או מוצרים, חובה עליכם לפתוח תיק עוסק מתאים.
חשוב לציין: פתיחת תיקים אינה עולה כסף כל עוד אתם עושים זאת בעצמכם.


שלבי פתיחת עוסק מורשה:


פתיחת תיק במע"מ.
פתיחת תיק במס הכנסה.
פתיחת תיק בביטוח לאומי.

איך פותחים עוסק מורשה במע"מ ?

הדבר הראשון שיש לעשות הוא לפתוח תיק במע"מ, ולאחר מכן את התיקים האחרים. כדי לפתוח תיק במע"מ עליכם להצטייד במסמכים מתאימים ולהגיע אל משרד מע"מ קרוב.

יש לספק מספר מסמכים כדי לפתוח תיק:
עליכם למלא את טופס 821 שהוא טופס רישום לצרכי מס ערך מוסף (מע"מ) – כלומר זה טופס פתיחת תיק. למרות שאתם יכולים למלא את המסמך במקום המשרד, מומלץ למלא לפני – זה יחסוך מכם זמן.
תעודת זהות – אתם חייבים להציג את המקור אבל מומלץ לפני להצטייד בכמה עותקים מצולמים ברור עם ספח.
חוזה שכירות או קניה של מקום העסק (במידה ויש).
אסמכתא על קיום חשבון בנק – ניתן להבין אישור ניהול חשבון בנק מסניף הבנק שלכם (בתשלום כלשהו) או צ'ק מבוטל.
מסמכים נוספים המעידים על הקמת העסק (במידה ויש).

בסיום פתיחת התיק במע"מ, תקבלו עותק של תעודת עוסק מורשה שאיתה תוכלו כבר להשתמש. תעודת עוסק מורשה מקורית תישלח אליכם בדואר כפי שרשמתם במהלך פתיחת התיק.
האם אפשר לעשות זאת דרך האינטרנט? לא, עליכם לגשת אל משרדי רשות המסים. אלא אם אתם משתמשים בשירותי יעוץ מס (שיכול לעשות זאת עבורכם תמורת תשלום).

בנוסף לפתיחת תיק במע"מ ודיווח אחת לשנה אודות מחזור העסקאות שלכם, יש לנהל פנקסי חשבונות ולשלם את המע"מ בצורה חודשית או דו חודשית בכפוף למה שניתן לכם בפתיחת התיק.
סכום המע״מ מחושב בשיעור קבוע ממחיר העסקה. מחירה של העסקה הוא כפי שסוכם בין שני הצדדים – העוסק והלקוח – לרבות כל ההוצאות החלות על העסקה.

איך פותחים עוסק מורשה במס הכנסה?

מע"מ ומס הכנסה אינם זהים! אמנם שניהם חלק מרשות המסים, אבל אלו אגפים/יחידות שונות ברשות. פתיחת תיק במע"מ אינה פותחת בצורה אוטומטית תיק במס הכנסה. מס הכנסה הוא תשלום חובה החל על ההכנסה הפנויה שלכם וזאת על פי מדרגות מס הכנסה.
כדי לפתוח תיק במס הכנסה עליכם להצטייד במסמכים ובהגעה אל סניף הקרוב למקום העסק.
האם אפשר לעשות זאת דרך האינטרנט? לא, עליכם לגשת אל משרדי רשות המסים. אלא אם אתם משתמשים בשירותי יעוץ מס (שיכול לעשות זאת עבורכם תמורת תשלום).
מסמכים דרושים:
יש למלא טופס 5329 שהוא דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה.
תעודת זהות – אתם חייבים להציג את המקור אבל מומלץ לפני להצטייד בכמה עותקים מצולמים ברור עם ספח.
חוזה שכירות או קניה של מקום העסק (במידה ויש).
אישור פתיחת תיק במע"מ (תעודת עוסק מורשה).
פרטים נוספים על העסק.
במעמד פתיחת התיק יינתן לכם גובה מקדמות מס הכנסה, שהוא אחוז מסך ההכנסות שלכם בכל חודש, אותם יש לשלם למס הכנסה. כמובן אם ההכנסה לא יציבה, ניתן לקבל החזר מס בסוף שנה.
התנהלות מול מס הכנסה היא לצרכי החזר מס או לצרכי הגשת דוחות שנתיים, שהם עד ה- 30 באפריל לשנה שאחרי עבור השנה החולפת.
במידה וניתנה לכם אחוז ניכוי מס במקור, כלומר זהו הסכום אותו הלקוח שלכם צריך להעביר למס הכנסה עבור המקדמות שלכם, ניתן לבקש קיזוז או פטור דרך טופס 2542. אם הלקוחות שלכם הם לקוחות פרטיים (אין צורך לבקש פטור גם אם יש אחוז, כי הלקוחות הפרטיים לא משלמים עבורכם מס הכנסה).

איך פותחים עוסק מורשה בביטוח הלאומי?

זהו השלב האחרון בפתיחת תיקים ברשויות. כדי לפתוח תיק עוסק מורשה בביטוח לאומי יש למלא מסמכים ולהגיע לסניף הקרוב. עצמאי מחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי וכן דמי ביטוח בריאות.
מסמכים דרושים:
מילוי טופס 6101 שהוא גם טופס דין וחשבון רב שנתי.
תעודת זהות – אתם חייבים להציג את המקור אבל מומלץ לפני להצטייד בכמה עותקים מצולמים ברור עם ספח.
פרטים נוספים על העסק.
עליכם לגשת אל הסניף הקרוב למקום העסק שלכם
האם אפשר לעשות זאת דרך האינטרנט? לא, עליכם לגשת אל משרדי המוסד לביטוח לאומי. אלא אם אתם משתמשים בשירותי יעוץ מס (שיכול לעשות זאת עבורכם תמורת תשלום).

שיעור דמי ביטוח לעצמאי:

עובד עצמאי שמלאו לו 18 שנה, ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה ישלם:
מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע במשק (לפי הביטוח הלאומי) ישלם:
2.87% דמי ביטוח לאומי
3.10% דמי ביטוח בריאות
מחלק ההכנסה שמעל 60% השכר הממוצע ועד למקסימום ההכנסה החייבת בדמי ביטוח ישלם:
12.83% דמי ביטוח לאומי
5.00% דמי ביטוח בריאות

העסקת עובדים

במידה ואתם מעסיקים עובדים, עליכם להיות כפופים להוראות העסקה בכל הנושא של תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות עבור העובדים, הקמת קרן פנסיה עבור העובדים שלכם ועוד.
עליכם לדעת היטב מהם הזכויות והחובות שלכם ושל העובד שלכם, לרבות שכר מינימום, תנאי שכר כגון ימי חופש, דמי לידה וכד'. כמו כן, שיעורי הפקדות לקרן הפנסיה ועוד.
כמו כן, עליכם לדווח דוחות שנתיים לביטוח הלאומי בגין התשלומים הללו.

חשוב: כעוסק עצמאי עליכם לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות. כמו כן, מסירת דוחות או החזרים ביטוח ששולמו מעבר למה שצריך.

פנסיה חובה לעוסק מורשה

בשנת 2017 נכנס לתוקף חוק פנסיה חובה לעצמאים, ומעתה עליכם לפתוח עבורכם קרן פנסיה ולהפקיד בה כספים, בדיוק כמו שאם הייתם שכירים והמעסיק מפקיד.
אם לא תפקידו כספים, תוכלו לקבל קנס עד 500 ₪ מרשות שוק ההון.
ההפקדה לפנסיה עבור עצמאים מתחלקת כך:
עד מחצית מהשכר הממוצע במשק תחוייבו בהפרשה של 4.45% לפנסיה.
מעל מחצית מהשכר הממוצע במשק תחוייבו בהפרשה של 12.55% לפנסיה.

חשוב: תוכנית פנסיוני חייב להיות מותאם לגיל, מצב משפחתי ובריאותי. מומלץ לקבל יעוץ פנסיוני או לפנות לסוכן ביטוח.

מה עוד חשוב לדעת?


האם עוסק מורשה מחוייב בייצוג ברשויות?
לא! אינכם חייבים ייצוג של רואה חשבון או יועץ מס מוסמך. ניתן להתנהל מול הרשויות לבד.

האם אני יכול להיות גם שכיר וגם עצמאי?
כן. ניתן להיות גם שכיר וגם עצמאי.
כדאי מאוד להיערך מראש כדי לא לשלם סכומים מיותרים למס הכנסה ולביטוח הלאומי. בכל מקרה ניתן לקבל החזר, אבל עדיין מומלץ להיערך מראש.

האם אני חייב לפתוח חשבון בנק חדש?
לא. אתם יכולים להשתמש בחשבון בנק שלכם אם אתם עוסקים עצמאים.
כאשר תגדלו ותשנו סיווג, תוכלו לפתוח חשבון חדש.

האם אני חייב להגיש דוחות?
כן, הינכם נדרשים להגיש דוחות עבור המע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.

איך לבדוק ניכוי מס במקור?
בדיקת עוסק מורשה יכולה להתבצע בעזרת אתר ייעודי של יחידת המע"מ ברשות המסים:
https://www.misim.gov.il/gmIshurim/firstPage.aspx

איך לבדוק פרטי עוסק מורשה?
בדיקת עוסק מורשה יכולה להתבצע בעזרת אתר ייעודי של יחידת המע"מ ברשות המסים: 
https://www.misim.gov.il/emosek/wHzanatTik.aspx

יש שאלה?
מלאו את הטופס ואחזור אליכם

כדאי לדעת

WhatsApp chat
Call Now Button