Специалист по налогам и бухгалтер

Каждый гражданин Израиля должен платить подоходный налог с первого заработанного шекеля. Расчет подоходного налога осуществляется индивидуально и учитывает налоговую скидку индивидуально для каждого гражданина. Основные формы малого бизнеса в Израиля: – Осэк Патур – бизнес, освобожденный от НДС. – Осэк Хаяв – бизнес, который не освобожден от НДС. Каждый бизнес должен платить подоходный налог и […]

שיטת "4 המעטפות" לניהול הוצאות מוכרות בעסק

הכירו שיטה בלעדית שפיתחתי, המתאימה לכל סוגי העסקים וההופכת את ניהול ההוצאות בעסק לקל, פשוט ובטוח. כן, כן, כן –  בלי להסתבך, בלי להתבלבל! מעטפה ראשונה -חשבוניות הקשורות לפעילות הישירה של  העסק כגון: חומרי גלם, חומרי עזר, כלי עבודה, תוכנות מקצועיות, רישיונות עבודה וכו'. מעטפה שניה – הוצאות תחבורה כגון: ביטוחי רכב, טיפולים ותיקונים של רכב, דלק, חניות, […]

חשבונית מס לעומת חשבונית מס קבלה

מהי חשבונית מס, מהי קבלה ומה ההבדל ביניהם? חשבונית מס חשבונית מס משמשת כאסמכתא לעוסק מורשה המקבל אותה לצורך ניכוי מס תשומות, המותרות בניכוי. חשבונית מס הוא מסמך שמתעד את כי בוצעה עסקה וכי אתם גביתם מע"מ מהלקוח שלכם. אותו סכום יש להעביר לרשויות החוק ובמקרה הזה – המע"מ. חשבונית מס יכול להוציא רק עוסק […]

פתיחת עוסק פטור

פתיחת עוסק פטור ברשויות אחרי שהבנו מה זה עוסק פטור, הגיע הזמן להבין איך לפתוח עוסק פטור. אגב, מיותר לציין שאם התחלתם לספק שירותים או מוצרים, חובה עליכם לפתוח תיק עוסק מתאים. חשוב לציין: פתיחת תיקים אינה עולה כסף אם אתם עושים זאת בעצמכם. שלבי פתיחת עוסק פטור: פתיחת תיק במע"מ. פתיחת תיק במס הכנסה. […]

תיאום מס

מי שהכנסתו נובעת מכמה מקורות, רשאי לערוך תיאום מס ובכך להימנע מתשלום מס עודף במשך שנת המס. ניתן לערוך תיאום מס בכל עת במהלך שנת המס כל עוד לא הסתיימה שנת המס. לאחר תום שנת המס לא ניתן לבצע תיאום מס, אך ניתן להגיש בקשה להחזר מס, אם שיעור המס שנוכה משכרו של העובד היה […]

החזר מס לשכירים

חשוב לדעת : עובד ששילם מס הכנסה בסכומים הגבוהים מאלו שהיה אמור לשלם על פי החוק, זכאי לקבל החזר מס ניתן לבקש החזר עד 6 שנים לאחר תום שנת המס שבגינה מבקשים את ההחזר להחזר המס מתווספים הפרשי הצמדה וריבית לעתים מנוכים משכר העובד במהלך השנה ניכויי מס הכנסה בסכומים הגבוהים יותר מאלו שעליו לשלם על […]

דוח שנתי מס הכנסה

בעלי עסקים (ובמקרים מסוימים גם שכירים) מחויבים להגיש דו"ח שנתי על הכנסותיהם והוצאותיהם לשנת המס. עסק קטן, שהכנסתו השנתית אינה עולה על 60,000 ש"ח, רשאי להגיש דו"ח שנתי מקוצר.לאחר הגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה יתברר אם מגיש הדו"ח חייב לשלם עוד מס או שהוא זכאי להחזר שכן שילם עודף מס דרך המקדמות.אי הגשת דו"ח במועד […]

עוסק פטור

כל מה שרציתם לדעת על עוסק פטור חוק מס ערך מוסף (להלן: "החוק") מגדיר שני סוגי עוסקים – עוסק רגיל, שיכול להיחשב לעוסק מורשה על פי סעיף 53 לחוק, ועוסק פטור שאינו עוסק מורשה ואינו חייב במע"מ כמו עוסק רגיל. סעיף 1 לחוק מגדיר עוסק פטור כעוסק שמחזור עסקאותיו בכל עסקיו אינו עולה על 100,187 […]

WhatsApp chat
Call Now Button